OFERTA

 

Specjalizujemy się w opracowaniu technologii obróbki powierzchniowej takiej jak:

 

 • Gratowanie
 • Szlifowanie
 • Mycie
 • Polerowanie
 • Wybłaszczanie
 • Matowanie

 

Wymagane dane do opracowania odpowiedniej technologii:

 

 • Typ, rodzaj detalu
 • Materiał
 • Wymiary (mm,kg): min,max( długość,szerokość, wysokość, lub średnica, waga)
 • Rysunek/Zdjęcie detalu
 • Ilość detali: np. szt/h, ilość/zmianę
 • Ilość zmian
 • Jednorazowy wsad( kg,l)
 • Stan przed obróbką
 • Oczekiwane parametry
 • Proces końcowy po osiągniciu oczekiwanych parametrów